HD_MRK
PG

Privacyverklaring

Algemeen

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van The Reset House. The Reset House is niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
The Reset House respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt zorg dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer u een podcast aanschaft of informatie aanvraagt, vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden bewaard bij de provider van The Reset House. Die beschikt over up-to-date software en AVG Internet Security. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid. Informatie wordt niet met derden gedeeld.

Keuzes voor persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn: e-mailadres

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten ons verzendt, bewaren wij deze alleen indien noodzakelijk. Wanneer de klantrelatie stopt worden alle data die wij van u hebben verwijderd. Wanneer er sprake is van een datalek zal dat direct worden gemeld bij de daartoe aangewezen instantie.
Er worden geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers.

De website

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

FTR