HD_MRK
    Log In
PG

Privacyverklaring

Algemeen

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van The Reset House. The Reset House is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website accepteer je ons privacy beleid. The Reset House respecteert privacy van alle gebruikers en behandelt, standaard, persoonlijke informatie vertrouwelijk.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt vragen we om enkele persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden bewaard bij de provider van The Reset House. Deze beschikt over up-to-date internet security software en confirmeert zich aan de AVG richtlijnen. Wij zullen je gegevens niet combineren met andere gegevens. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid. Informatie wordt niet met derden gedeeld.

Keuzes voor persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn: voornaam, achternaam, e-mailadres, adresgegevens en bedrijfsnaam. Deze zijn nodig voor onder andere de boekhouding. De gegevens van het boekhoudsysteem worden, wettelijk verplicht, gedurende 7 jaar bewaard. Je hebt de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je op enig moment aan ons hebt verstrekt.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten ons verzendt, bewaren wij deze alleen indien noodzakelijk. Wanneer onze klantrelatie stopt word je data verwijderd. Wanneer er sprake is van een data-lek zal dat direct worden gemeld bij de daartoe aangewezen instanties. Er worden geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers.

De website

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan om af en toe de privacyverklaring te ‘checken’.

FTR