HD_MRK
    Log In
PG

Team Reset

Het team traint in een rustige omgeving. Belemmerende patronen worden herkend en verlaten. Nieuwe inzichten ontstaan. Gezamenlijk wordt een gedragen plan voor de toekomst opgesteld

FTR